Posłowie Komisji Polityki Senioralnej wysłuchali we wtorek informacji pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania m.in. na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

Lipiński podczas posiedzenia odniósł się do opublikowanej w poniedziałek rozmowy "Super Expressu" z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na temat pomysłu "500 plus dla emerytów". Kaczyński w rozmowie z "SE" powiedział, że sprawa dodatku specjalnego dla emerytów jest omawiana na posiedzeniach rządu i kierownictwa partii. Podkreślił jednocześnie, że jest jeszcze "zbyt wcześnie" na przedstawienie konkretnych projektów.

"To na razie jest w takim miejscu, że jeszcze nie doszło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ale dowiedzieliśmy się z gazety – nie mogę mówić o szczegółach naszych rozmów w prezydium komitetu politycznego – że takie plany są i będą niedługo realizowane" – powiedział Lipiński.

Podkreślił, że "zwiększenie zarobków ludzi, którzy są na bardzo niskich emeryturach jest sprawą oczywistą". "To obowiązek każdego rządu, będziemy w tym kierunku działali" – zapewnił.

Lipiński wskazał, że problemy osób starszych związane są m.in. z brakiem dostępności, niskimi uposażeniami oraz nierównościami w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Minister podkreślił, że rząd podjął wiele inicjatyw w rozwiązaniu tych problemów. Wymienił w tym kontekście m.in. program Dostępność plus, Senior plus, Opieka 75 plus i obniżenie wieku emerytalnego.

Lidia Ułanowska z Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS poinformowała, że w resorcie opracowywany jest dokument dotyczący usług dla osób starszych. "On się na razie wstępnie nazywa: ustawa o wspieraniu osób niesamodzielnych. To jeszcze projekt zupełnie roboczy" – powiedziała.

"Wypracowano już standardy usług i kształcenia. Jest tam napisane przede wszystkim, jak otworzyć rynek usług na profesjonalne opiekunki, czyli jak uczynić z tego kwalifikację rynkową" – wyjaśniła.

W dyskusji zastępca przewodniczącej komisji Michał Szczerba (PO) zwrócił uwagę, że sprawy osób starszych wymagają "szczególnej uwagi i troski". Ocenił, że obniżenie wieku emerytalnego spowodowało zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek. "Mamy do czynienia z tak zwanym wypychaniem osób, które osiągnęły wiek emerytalny na emeryturę. Tutaj dochodzi do pewnych nadużyć ze strony pracodawców" – stwierdził.

Lipiński odpowiedział, że z tymi problemami należy walczyć, jednak sam fakt obniżenia wieku emerytalnego jest "wielkim sukcesem".

Elżbieta Ostrowska z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów stwierdziła z kolei, że "polska starość ma twarz kobiety". "Kobiety stanowią większość nie tylko w całej populacji osób starszych, ale również w tych najstarszych grupach wiekowych. Kobiety podlegają podwójnej dyskryminacji – ze względu na wiek i płeć" – wskazała. Podkreśliła, że różnica między średnimi świadczeniami emerytalnymi dla kobiet i dla mężczyzn "sięga już prawie 40 proc.".