W poniedziałek, podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie Bank Gospodarstwa Krajowego oraz 5 instytucji rozwoju z Chorwacji, Czech, Łotwy, Rumunii i Słowacji podpisało list intencyjny w sprawie utworzenia Funduszu Trójmorza. Jak przekazał BGK, uruchomienie funduszu - który ma dysponować kapitałem w wysokości 5 mld euro - planowane jest jeszcze w 2018 r. Planowany wkład BGK, jako polskiego banku rozwoju, do Funduszu to 500 mln euro.

Fundusz Trójmorza ma zostać zarejestrowany w Luksemburgu, nie będzie miał jednak stałej siedziby. O strategii Funduszu będzie decydować rada dyrektorów, której posiedzenia będą odbywały się rotacyjnie w kolejnych krajach Trójmorza. Przewiduje się, że Fundusz będzie działał nawet 30 lat.

Prezes BGK mówiła PAP, że Fundusz Trójmorza jest praktycznym wymiarem Inicjatywy Trójmorza. "BGK odegrał ważną rolę i podjął ogromny wysiłek, aby przekonać przedstawicieli instytucji rozwoju w poszczególnych krajach do zaangażowania się w Fundusz Trójmorza. Prace trwały 1,5 roku" - wskazywała. "Jeśli kolejne państwa będą chciały przystąpić do funduszu później, będą mogły zrobić to w dowolnym momencie z zapewnionym statusem tzw. general partner, czyli głosem decydującym o realizowanych projektach" - dodała.

"Kiedy będą pieniądze, realizacja wielu projektów infrastrukturalnych, które do tej pory nie znalazły finansowania, stanie się możliwa. Pewne jest, iż wszelkie inwestycje będą miały bardzo długi horyzont czasowy. Myślimy o ok. 70 priorytetowych zadaniach do zrealizowania, których łączna wartość może przekroczyć 100 mld euro na przestrzeni nawet 30 lat" - wskazywała Daszyńska-Muzyczka.

Fundusz ma finansować projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe. Niektóre z inwestycji są już rozpoczęte, takie jak droga Via Carpatia.

Prezes BGK stwierdziła, że Trójmorze jest "wehikułem, który stanowi ważny, brakujący element wspierania zrównoważonego rozwoju w naszej części Europy" - w jej ocenie - wciąż niedoinwestowanej i zapóźnionej wobec Zachodu. "Szczególnie, że czeka nas zmniejszenie puli środków europejskich, które trafią do regionu w kolejnej perspektywie budżetowej" - dodała.

"Trójmorze to geostrategiczna inicjatywa gospodarcza 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej, której celem jest wzmocnienie naszego regionu. Dzięki tej inicjatywie państwa Trójmorza będą mogły wskazać, jakie projekty transgraniczne są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju ich gospodarek" - mówiła prezes BGK.

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

>>> Czytaj też: Pensje na Zachodzie w końcu wystrzeliły w górę. Czy trend się utrzyma?