Biec podaje, że był to drugi z kolei znaczący jego spadek w ostatnich dwóch latach. Ostatni lokalny szczyt wskaźnika odnotowano w grudniu 2017 roku.

"Do spadku wskaźnika w równym stopniu przyczyniły się wolniej rosnące w porównaniu do sytuacji sprzed roku wynagrodzenia oraz spadek liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników" - napisano.

"Mniejszą liczbę pracujących częściowo wytłumaczyć można czynnikami sezonowymi, choć dotychczas typowo sezonowy spadek zatrudnienia pojawiał się we wrześniu i trwał do końca roku kalendarzowego. Od kilku miesięcy liczba ogłoszeń o wolnych miejscach pracy trafiających do PUP-ów oraz ukazujących się na portalach internetowych zmniejsza się, co świadczy o spadającym popycie na pracę bądź zniechęceniu pracodawców w poszukiwaniu pracowników" - dodano. (PAP Biznes)