PKP Cargo ma umowy współpracy z Pesa i IPS dot. budowy lokomotywy dwunapędowejWarszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - PKP Cargo podpisał z firmą Pesa Bydgoszcz oraz Instytutem Pojazdów Szynowych "Tabor" (IPS) umowy współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych w ramach projektu budowy lokomotywy dwunapędowej w wersji autonomicznej, podała spółka.

"Współpraca obejmuje następujące działania: (i) sporządzenie przez PKP Cargo i Pesa założeń technicznych projektowanej lokomotywy wraz z propozycją jej konfiguracji. Ocena i weryfikacja przez IPS w/w dokumentów oraz przedłożenie ich do PKP Cargo i Pesa po naniesieniu uwag do zatwierdzenia, (ii) rozpoczęcie prac projektowych i badawczych w oparciu o wspólnie uzgodniony harmonogram, (iii) uruchomienie procesu budowy lokomotywy wraz z niezbędną dokumentacją dla uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji jako pojazdu zgodnego z TSI, (iv) eksploatacja lokomotywy w PKP Cargo - prowadzona przez pierwsze 12 miesięcy od chwili jej wyprodukowania i rozpoczęcia eksploatacji przez PKP Cargo, bieżąca realizacja wniosków korekcyjnych oraz walidacja przez strony umowy pełnej dokumentacji pojazdu zgodnie z aktualnymi wymogami prawa" - czytamy w komunikacie.

Zważywszy, że projekt budowy lokomotywy dwunapędowej nazwany "Platforma lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi" zgłoszony został przez Pesę do konkursu na dofinansowanie projektów innowacyjnych programu Innotabor ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację dofinansowania, strony umowy uznały za celowe nawiązanie współpracy w celu zapewnienia należytego wykorzystania przyznanych środków finansowych przy zachowaniu zasady efektywności, podano również.

Jednocześnie zarząd spółki podkreślił, że PKP Cargo nie jest zobowiązane do nabycia lokomotywy.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)