Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 661,5 mld zł

- dług w walutach obcych: ok. ok. 287,4 mld zł (tj. 30,3 proc. całego długu SP).

Od początku roku zadłużenie krajowe SP wzrosło o 16,2 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się w tym okresie o 1,9 mld zł. (PAP Biznes)