Bednarz z dniem 13 sierpnia 2018 roku został oddelegowany przez RN do wykonywania czynności prezesa zarządu spółki.

"Uchwała o powołaniu na funkcję prezesa zarządu wchodzi w życie z dniem złożenia rezygnacji przez pana dra Krzysztofa Bednarza z członkostwa w radzie nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie. 

Bednarz jest członkiem RN spółki od 1 czerwca 2017 r.

W połowie sierpnia br. RN spółki odwołała ze składu zarządu Jacka Janiszka - prezesa zarządu. Jego obowiązki czasowo przejął Krzysztof Bednarz.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)