W całym 2017 roku liczba oświadczeń wyniosła 1,8 mln.

W I półroczu liczba obywateli Ukrainy pracujących na podstawie oświadczeń wyniosła 692,46 tys. W 2017 roku było to 1,714 mln.

Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Na podstawie oświadczeń, w Polsce mogą pracować obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji.