ZE PAK miał 36,17 mln zł straty netto, 25,99 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 36,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 48,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 25,99 mln zł wobec 74,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 517,05 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 577,91 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 51,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 103,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 982,84 mln zł w porównaniu z 1 177,56 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w grupie zmniejszyła się sprzedaż energii elektrycznej z 5,65 TWh do 4,27 TWh, tj. o 24,42%. Równocześnie do 195,88 zł/MWh, tj. o 11,32%, zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej (Średnia cena liczona jako przychody ze sprzedaży energii własnej, z obrotu oraz usług systemowych podzielone przez wolumen sprzedaży). Skumulowany wpływ obu wyżej wymienionych czynników spowodował, że przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (pomniejszone o podatek akcyzowy) zmniejszyły się o 161 063 tysiące zł, tj. o 16,2%" - czytamy w raporcie.

"Mniejszy wolumen sprzedaży energii elektrycznej wynikał głównie z mniejszej sprzedaży energii z produkcji własnej. Główną przyczyną było zakończenie wraz z początkiem stycznia produkcji energii w blokach węglowych elektrowni Adamów, brak produkcji w elektrowni Adamów odpowiadał za ponad połowę ogólnego spadku produkcji. Spadek produkcji w Pątnowie I i II dotyczył zwłaszcza miesięcy styczeń-kwiecień, w maju i czerwcu produkcja była porównywalna z zeszłym rokiem. Wzrost produkcji w elektrowni Konin był wynikiem uruchomienia bloku biomasowego, który w zeszłym roku, na skutek niekorzystnych warunków rynkowych nie produkował energii. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej zmniejszył się z 4,26 TWh do 2,90 TWh, a wolumen sprzedaży energii z obrotu zmniejszył się z 1,39 TWh do 1,37 TWh" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 3,48 mln zł wobec 34,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)