Getin Noble: Odpisy na poziomie skons. wyniosą 73,7 mln zł brutto w II kw.Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Noble ustalił wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności przeznaczonego do sprzedaży na 73,7 mln zł brutto w wynikach skonsolidowanych za II kwartał br., podała instytucja.

"W ujęciu skonsolidowanym wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności przeznaczonego do sprzedaży ujętych w II kwartale br. ustalono na poziomie 73,7 mln zł (wobec 3,6 mln zł w I kwartale 2018 r.). Wartość ujętych w II kwartale br. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wyniosła 5,2 mln zł to jest o 11,7 mln zł więcej niż w I kwartale br." - czytamy w komunikacie.

W trakcie finalizowania działań w ramach sprawozdawczości finansowej bank odnotował w II kwartale 2018 r. dodatkowy wzrost wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych. Ostatecznie wartość odpisów aktualizujących ujętych w II kwartale br. z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym banku ustalono na poziomie: 100,3 mln zł, a nie jak dotychczas podano 59,9 mln zł (wobec 6,8 mln zł w I kwartale 2018 r.), wymieniono także

Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie są wartościami brutto. Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora, zaznaczono w informacji.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)