Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentownościWarszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania, podała instytucja.

"Plan naprawy i plan ochrony kapitału są bezpośrednią konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Plany zakładają stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne" – czytamy w komunikacie.

"Uważamy, że po jednorazowym efekcie w drugim kwartale 2018 r., bank w kolejnych okresach będzie notował zyski, tak jak dotychczas. Działamy standardowo, zgodnie z przyjętymi procedurami. Mamy konkretne pomysły na biznes i poparcie głównego akcjonariusza" - powiedział prezes Idea Banku Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

Zarówno plan ochrony kapitału, jak i plan naprawy ma ściśle określone ramy formalne. Oba dokumenty przygotowywane przez banki są zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z prawem bankowym, plany naprawy sporządzają wszystkie banki, a ich automatyczne uruchomienie wynika z zajścia przesłanek z góry wskazanych w planach. Typową przesłanką wdrożenia planu naprawy jest strata bilansowa w danym okresie, podano także.

"Plany Idea Banku zakładają stabilny i zrównoważony rozwój biznesu. Nie są planowane istotne zmiany zatrudnienia ani ponadstandardowe działania restrukturyzacyjne. Realizacja planów jest monitorowana przez KNF" - zaznaczono w informacji.

W ramach planu naprawy bank podejmuje działania w obszarze poprawy rentowności, tj.: zbycie wybranych udziałów w spółkach stowarzyszonych (Idea Getin Leasing), przegląd i redukcja kosztów działania banku, stopniowa modyfikacja struktury bilansu, prowadząca do wzrostu realizowanej marży odsetkowej netto oraz reorganizacja modelu sprzedaży pozwalająca na wzrost sprzedaży produktów rozliczeniowych oraz prowizji związanych z bieżącą obsługą klientów. Konsekwencją wdrożenia planu jest zawieszenie płatności podatku od aktywów, który w 2017 r. wyniósł dla Grupy Idea Bank 60,2 mln zł, wymieniono także.

"Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe banku są powyżej europejskich wymogów regulacyjnych. Bank realizuje działania zmierzające do osiągnięcia poziomów współczynników kapitałowych oczekiwanych przez KNF, w tym: zmniejszenie wartości udziałów w spółce stowarzyszonej Idea Getin Leasing, sekurytyzację części portfela kredytowego" - podano także.

Kapitał uzupełnią też zyski banku w kolejnych okresach. Dla budowy kapitału regulacyjnego w długim okresie istotna może być także emisja obligacji podporządkowanych.

Po konsultacjach dodatkowym elementem zaproponowanego planu ochrony kapitału stała się emisja akcji w kwocie 50 mln zł gwarantowana przez Leszka Czarneckiego. Emisja akcji jest wstępnie planowana w I półroczu 2019 r., wskazano również.

Zarząd Idea Banku, w nowym składzie, podjął na początku sierpnia decyzję o przeprowadzeniu pełnego badania sprawozdania finansowego grupy przez biegłego rewidenta. 23 sierpnia do zarządu Idea Banku dołączył nowy CFO - Piotr Miałkowski, zajmujący się finansami banków od 23 lat. Wyniki zakończonego audytu i świeże, konserwatywne spojrzenie na zarządzanie obszarem finansowym przełożyły się na ostateczny kształt sprawozdania. To ciąg dalszy oczyszczania sprawozdania po poprzednim modelu zarządzania, podkreśliła instytucja.

"Zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi i dążeniem zarządu do pełnej transparentności, rezerwa związana z aktualizacją wartości bilansowej należności z tytułu dystrybucji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) obciąży wynik jednostkowy i skonsolidowany brutto w kwocie 55 mln zł. W związku z rezygnacją niektórych klientów z UFK, bank zdecydował o spisaniu części przychodów z pośrednictwa. Dodatkowo, odpis na utratę wartości należności faktoringowych w spółce zależnej, który obciąża wynik skonsolidowany brutto kwotą 26 mln zł, wynika z bardziej konserwatywnych założeń poziomu odzysku tych należności" - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

(ISBnews)