Szefowa MF podczas posiedzenia Rady przedstawiła najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne związane z budżetem.

Zaplanowany wzrost PKB to 3,8 proc., a głównym czynnikiem wzrostu ma być popyt konsumpcyjny, któremu towarzyszyć ma historycznie niska stopa bezrobocia, przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń; inflacja CPI planowana jest na 2,3 proc. i ma się zbliżać do celu inflacyjnego NBP.

Deficyt sektora finansów - mówiła Czerwińska - ma wynieść 1,8 proc. PKB, czyli znacznie poniżej dopuszczalnych 3 proc.

Reklama

Jej zdaniem tak niski deficyt jest możliwy dzięki odbudowie strumienia dochodów, czemu towarzyszy bardzo dobra koniunktura gospodarcza i makroekonomiczna, przy umiarkowanej inflacji.

W sferze wydatków uwzględnione są wszystkie dotychczasowe programy społeczne, takie jak 500 plus, ale także wiele nowych zadań - mówiła szefowa MF.

"Projekt budżetu gwarantuje niezbędną stabilność finansów publicznych, niski deficyt sektora finansów publicznych i budżetu oraz dyscyplinę fiskalną" - powiedziała Czerwińska. Dodała, że budżet zapewnia też kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu oraz finansowanie nowych zadań o charakterze prospołecznym i prorozwojowym.

>>> Czytaj też: Ukryta dyskryminacja w Dolinie Krzemowej. Luka majątkowa jest znacznie większa od płacowej