"Sprzyja nam otoczenie rynkowe, widzimy zainteresowanie naszą ofertą ze strony klientów. Przewidujemy, że wyniki w 2018 roku będą na poziomie porównywalnym z zeszłorocznymi bądź wyższym" - powiedział Janusz, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że planuje rozwijać sprzedaż zagraniczną – m.in. na Litwie, Łotwie i w Estonii, a także na Ukrainie, w Rumunii, na Węgrzech, w Rosji, Kazachstanie, w Czechach i na Słowacji.

"W strukturze sprzedaży 2018 roku będzie przeważał rynek zagraniczny, jednak w kolejnych latach ta przewaga powinna się zmniejszyć, planujemy utrzymać 50% udziału sprzedaży zagranicznej" – powiedział także prezes.

Feerum odnotowało 6,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,37 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 44,37 mln zł rok wcześniej. Eksport stanowił 74% przychodów w I poł. 2018 r.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.

(ISBnews)