Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Feerum spodziewa się, że wzrost przychodów w II półroczu 2018 nadal będzie dwucyfrowy, po 45% wzrostu w I połowie roku, poinformował członek zarządu Piotr Wielesik.
W I połowie roku Feerum miało 64,37 mln zł przychodów wobec 44,37 mln zł rok wcześniej.
W Polsce spółka miała w tym czasie 16,64 mln zł sprzedaży, a za granicą - 47,73 mln zł (najwięcej w Tanzanii - 31,38 mln zł, na Litwie - 10,26 mln zł i na Ukrainie - 5,52 mln zł).
Podczas konferencji prasowej członkowie zarządu mówili m.in., że Feerum obecnie startuje w przetargach na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie realizacja inwestycji, podobnie jak w Polsce, przebiega w korelacji z dopłatami unijnymi. Spółka jest także zaangażowana na Ukrainie, gdzie "obserwuje klika projektów".
Ze słów członków zarządu wynika, że poza granicami Polski to rynki krajów bałtyckich i Ukrainy, razem z Tanzanią, są dla spółki w tym momencie kluczowe.
"Wymieniłbym Rumunię jako kolejny rynek. I mamy kilka projektów w Czechach i na Słowacji" - powiedział prezes Daniel Janusz podczas konferencji prasowej. W Czechach Feerum podpisało pierwszy kontrakt na 601 tys. zł. W Rumunii natomiast złożyło oferty na łącznie ok. 5 mln zł.
Spółka podtrzymuje i rozwija też działania handlowe na terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu, gdzie zintensyfikowała prace marketingowe. Do tej pory podpisała umowę agencyjną z dealerem, który prowadzi aktywną działalność handlową na terenie Rosji. Pierwszymi efektami są oferty handlowe na poziomie 15 mln zł, z czego ok. 3 mln zł przypadają na Kazachstan.
Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.
(ISBnews)