Work Service miał 46,54 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2018r.


Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Work Service odnotował 46,54 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 18,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 32,48 mln zł wobec 77,55 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 23,19 mln zł wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 047,2 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 1 026,51 mln zł rok wcześniej.
"Wyniki pierwszego półrocza, po wyłączeniu niefinansowych odpisów, są porównywalne z ubiegłorocznymi, ale znajdują się poniżej naszych oczekiwań. W głównej mierze, strata na działalności operacyjnej jest wynikiem niepieniężnych odpisów księgowych z lat ubiegłych i zdarzeń jednorazowych, które obniżyły nasz wynik o 26,6 mln zł. Ponosimy również koszty związane z procesami restrukturyzacyjnymi i dostępem do kapitału. Jednak, podążając za naszą strategią, skupiamy się dziś na organicznym rozwoju biznesu na kluczowych dla nas rynkach Europy Środkowej. Efekty tych działań widać w rezultatach spółek z Polski, Czech czy Węgrzech. Co więcej, ze względu na spadające bezrobocie i rosnące problemy rekrutacyjne na polskim rynku pracy, zapotrzebowanie firm na kadry ze wschodu utrzymuje się na wysokich poziomach. Między innymi ten popyt, a także nasze wzmożone działania operacyjne i sprzedażowe, przełożyły się na podwojenie w ciągu ostatniego roku liczby pracowników z Ukrainy, których nasza grupa zrekrutowała dla klientów" - powiedział prezes Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 40,62 mln zł wobec 41,84 mln zł straty rok wcześniej.
Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.
(ISBnews)