Quercus TFI zmieni strategie 4 funduszy, powiększy zespół inwestycyjnyWarszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) pod koniec br. zmieni strategie 4 funduszy: Quercus Europa, Quercus Rosja, Quercus Selektywny i Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ i doda dwa nowe obszary: akcje globalne oraz dłużne instrumenty skarbowe. Z początkiem 2019 roku do zespołu inwestycyjnego dołączy trzech doświadczonych specjalistów: Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński, podała spółka.

TFI podało, że Quercus Europa zostanie zastąpiony przez Quercus Dłużny Krótkoterminowy, czyli fundusz o charakterze gotówkowym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Quercus Rosja zmieni strategię na Quercus Obligacji Skarbowych, tj. na fundusz o charakterze obligacyjnym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. W przypadku pierwszego z nich opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona do max 1%, a drugiego do max 1,5% z 3,3% w obu.

Z kolei Quercus Selektywny zostanie zastąpiony przez Quercus Global Balanced, tj. przez fundusz mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych, a opłata stała za zarządzanie zostanie utrzymana na poziomie max 2,8%, zaś Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ zostanie zastąpiony przez Quercus Global Balanced Plus FIZ - fundusz zamknięty mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,75% do max 3%.

"Zmiany strategii funduszy nastąpią 28 grudnia 2018 r. Pozostałe fundusze Quercus TFI będą kontynuowały swoje dotychczasowe strategie, a zarządzały nimi będą te same osoby, co dotychczas, na czele z Sebastianem Buczkiem" - czytamy w komunikacie.

Quercus podał, że w związku z powyższymi zmianami, do zespołu inwestycyjnego z początkiem 2019 r. dołączy trzech doświadczonych specjalistów: Jarosław Jamka, Mariusz Zaród oraz Piotr Miliński, ostatnio związani z Ipopema TFI.

"Do tej pory specjalizowaliśmy się w dwóch obszarach: akcjach średnich i mniejszych spółek notowanych na GPW oraz dłużnych instrumentach bankowych i korporacyjnych. Od nowego roku dodamy dwa nowe obszary: akcje globalne oraz dłużne instrumenty skarbowe. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą doświadczeni specjaliści w tych dziedzinach, z historycznymi sukcesami inwestycyjnymi na koncie. Chcielibyśmy, aby nowe osoby w przyszłości stały się również akcjonariuszami Quercus TFI" - powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)