JSW: Wstrząs w Zofiówce obniży prod. węgla typu 35 o ok. 500 tys. ton w 2018


Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - W wyniku majowego wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka do końca 2018 r. nastąpi obniżenie poziomu produkcji węgla typu 35 w wysokości ok. 500 tys. ton w stosunku do założeń przyjętych w strategii, podała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).
"Komisja powołana przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach zakończyła prace celem zbadania przyczyn wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka. […] W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków i oceny Komisji oraz ich wpływu na osiągane wyniki operacyjne spółka informuje, że do końca 2018 nastąpi obniżenie poziomu produkcji węgla typu 35 w wysokości około 500 tys. ton w stosunku do założeń przyjętych w strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2018-2030" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie podjęto działania w celu oszacowania skutków zdarzenia w ruchu Zofiówka na osiągane wyniki operacyjne w kolejnych latach realizowanej strategii.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)