PGE: Termin oddania bloku nr 5 w Elektrowni Opole przesunięty na 15 VI 2019 r.Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z generalnym wykonawcą, tj. konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako aneks do umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, podały spółki. Termin oddania do użytku bloku nr 5 przesunięto na 15 czerwca 2019 r.

"Aneks przewiduje między innymi:

1. Zmianę terminu przekazania bloku nr 5 do eksploatacji na 15 czerwca 2019 r. z 31 maja 2019 r. względem wcześniejszych szacunków [...]. Termin przekazania do eksploatacji bloku nr 6 pozostaje bez zmian względem wcześniejszych szacunków, tj. 30 września 2019 r.

2. Inne korzystne dla zamawiającego zmiany technologiczne i umowne" - czytamy w komunikacie.

W wyniku negocjacji prowadzonych z generalnym wykonawcą uwzględniono zaistniałe w trakcie ponad 4 lat budowy wydarzenia o charakterze siły wyższej oraz dodatkowe świadczenia po stronie generalnego wykonawcy na rzecz zamawiającego, podano także.

"Strony potwierdziły wysokość wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy, pod warunkiem dotrzymania uzgodnionych w aneksie terminów przekazania bloków do eksploatacji" – czytamy dalej.

Generalny wykonawca i GE Power uzgodnili wewnętrzne porozumienie, które m.in. potwierdza zapisy aneksu oraz reguluje kwestie wzajemnych roszczeń.

Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę zależną PGE. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,42 mld zł w 2017 r.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)