"Prognoza agencji ratingowej S&P, jeśli chodzi o deficyt (sektora finansów publ. - PAP) to 0,9 proc. PKB (...) Tak zarządzamy, w sensie efektywności, racjonalności, że deficyt sektora ok. 1 proc. PKB może być w tym roku realny. Jest jeszcze trochę wcześnie na bardzo wiążącą ocenę, (...) ale szansa na poprawę parametrów fiskalnych jest - naszym zdaniem - bardzo duża. Widać też, że podmioty niezależne, obiektywne również taką istotną szansę na redukcję nominalnego deficytu sektora widzą" - powiedziała Czerwińska.

"W tym roku deficyt (sektora finansów publicznych - PAP) na poziomie 1 proc. PKB jest bardzo realny" - dodała minister.