Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Segment blach elektrotechnicznych Stalproduktu miał 233,26 mln zł przychodów w III kw. 2018 r., podała spółka.
"Przychody ze sprzedaży segmentu blach elektrotechnicznych w III kwartale 2018 r. wyniosły 233 258 tys. zł. Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s." - czytamy w komunikacie.
Spółka podała powyższe dane w związku z przyjętymi indywidualnymi standardami raportowania - przychody wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości uzyskanej w tym samym okresie w ostatnich 2 latach. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, wyjaśniono.
W pozostałym zakresie objętym indywidualnymi standardami raportowania, tzn. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz skonsolidowanego zysku netto, wielkości te nie wykazały odchyleń przekraczających +/- 25% w stosunku do średniej z ostatnich 2 okresów dodano.
"Zarząd spółki jednocześnie informuje, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2018 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 10.01.2018 r., tj. w dniu 14 listopada 2018 r." - podsumowano.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.
(ISBnews)