„W najbliższym czasie, mam nadzieję, postawimy kropkę nad i w sprawie odwołania dekretu nr 488 (o walce z +fałszywymi przedsiębiorcami+ - PAP)” – zapowiedział wicepremier Turczyn podczas swojego wystąpienia.

„Następnie będziemy dyskutować o problemie, który – jeśli uda się go rozwiązać - w fundamentalny sposób poprawi klimat inwestycyjny na Białorusi, da zielone światło dla napływu kapitału. Chodzi o dekryminalizację przestępstw gospodarczych” – dodał Turczyn.

Dekret nr 488 z 2012 r., jak wyjaśnił PAP ekonomista Siarhiej Czały, dotyczy zwalczania oszustw gospodarczych przeprowadzanych przy wykorzystaniu fikcyjnych przedsiębiorstw. Zakłada m.in. istnienie specjalnego rejestru takich przedsiębiorstw i karanie podmiotów, które z nimi współpracują. „Chodzi o to, że nasze organy nadzorcze interpretują go nazbyt swobodnie i często uderza to w zupełnie niewinnych przedsiębiorców” – wyjaśnił ekspert.

„Przedsiębiorcy pytają, jak mamy mieć do was zaufanie, jeśli, mówiąc obrazowo, nie ma dnia bez informacji o przypadkach postępowań karnych wobec biznesu? Jest oczywiste, że dopóki takie są opinie i nastroje, a one są właśnie takie, nie może być mowy o przyciągnięciu dużego kapitału” – powiedział

„Jak mi się wydaje, nasze społeczeństwo doszło do tego, że gospodarcze metody egzekwowania przepisów są nie mniej, lecz bardziej efektywne niż metody siłowe. Ostatnie słowo będzie w tej sprawie miał prezydent” – powiedział Turczyn.

Październikowe Forum Gospodarcze odbywa się co roku na początku listopada, a jego organizatorami są CASE Białoruś oraz Centra Badawcze IPM i BEROC. Partnerem imprezy jest m.in. UE.

Spotkanie z udziałem międzynarodowych ekspertów i przedstawicieli biznesu, a także rządu Białorusi jest okazją do międzynarodowej dyskusji na temat białoruskiej gospodarki, potrzebnych i możliwych reform oraz sposobu ich realizacji.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)