KNF nie sprzeciwia się przejęciu spółek Concordii przez GeneraliWarszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz akcji Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital przez Assicurazioni Generali, podała Komisja.

"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów krajowego zakładu ubezpieczeń Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu członków i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez Generali CEE Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie i pośrednio przez Assicurazioni Generali S.p.A. z siedzibą w Trieście" - czytamy w komunikacie.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie i pośrednio Assicurazioni Generali S.p.A. z siedzibą w Trieście, podano także.

W lipcu 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę dla Assicurazioni Generali na przejęcia kontroli nad Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capita.

Grupa Generali prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowych, ubezpieczeń majątkowych oraz dotyczącą funduszy emerytalnych. Obecna jest w wielu krajach na świecie np. we Włoszech, Niemczech, Francji, a także w Europie Wschodniej, Azji lub Ameryce Łacińskiej.

(ISBnews)