"Zakładamy, że spowolnienie nastąpi, mieliśmy ponad 5 proc. wzrostu, pewnie zejdziemy do 3,6-3,4 proc., ale to jest nadal bardzo przyzwoite tempo wzrostu" - powiedział na konferencji Glapiński.

Według listopadowej projekcji DAE NBP wzrost PKB z 50-proc. prawdopodobieństwem wyniesie 4,4-5,2 proc. w 2018 r., 2,7-4,4 proc. w 2019 r. i 2,3-4,2 proc. w 2020 r.

"Jest rzeczą pewną, a nie niepewną, że koniunktura światowa ulega wyhamowaniu, a w szczególności - co nas najbardziej interesuje - w Europie Zachodniej" - powiedział Glapiński.

"Jeśli tam (w Europie Zachodniej - PAP) następuje przyhamowanie, to następuje przyhamowanie u nas, bo jesteśmy tak ściśle związani z tą gospodarką, szczególnie z niemiecką" - dodał.

W świetle nowej projekcji NBP nie widać przesłanek, żeby w 2019 roku stopy procentowe miały ulec zmianie - poinformował Adam Glapiński, prezes NBP.

"Ta projekcja wpłynęła, że dyskusja była bardziej ożywiona i dłuższa, ale moje osobiste przewidywania w ramach projekcji, nie zmieniły się. Nic takiego się nie dzieje, co wskazywałoby, że nastąpiły trwałe wskazania, że Rada powinna jakieś działania podjąć" - powiedział Glapiński podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Dodał, że RPP nie widzi obecnie żadnych zagrożeń ze strony spirali presji cen czy efektu "drugiej rudny".

"Uważam, że w świetle tej projekcji nie widzę żadnych przesłanek, by w 2019 roku stopy miały ulec zmianie (...) Co do 2020 roku trudno coś powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli nie pojawią się nowe elementy - to samo odnosi się do 2020 roku. Ale zwykle jakieś elementy się pojawiają (...). Proszę wziąć pod uwagę, że obserwujemy też gospodarkę europejską" - powiedział Glapiński.

"Obserwujemy, że występuje dekoniunktura, zobaczymy czy faktycznie EBC, tak jak zapowiada, przestanie skupować aktywa z końcem tego roku. Zobaczymy co zrobi EBC i to dla nas będzie miało duże znacznie. (...) Czy nie jest tak, że szczyt koniunktury już się wydarzył, gospodarka zachodnioeuropejska schodzi w dół i banki przestają myśleć o podwyższaniu stóp, tylko raczej o działalności na rzecz aktywizacji gospodarki" - dodał.

Na pytanie dlaczego RPP nie zdecydowała się na podniesienie stóp proc. na obecnym posiedzeniu Glapiński odpowiedział: "Nie było żadnych podstaw, żeby taką decyzję podjąć".

>>> Czytaj też: Koszty waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2019 r. wyniosą ok. 8,4 mld zł