- Bank Pekao podtrzymuje, że w całym 2018 roku chce wypracować dwucyfrowy wzrost zysku netto – poinformował prezes banku Michał Krupiński.

- Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 605,8 mln zł z 536,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 581,3 mln zł.

- Bank Pekao podtrzymuje plan wypłaty wysokiej dywidendy z zysku osiągniętego w 2018 roku, będzie miał zdolność do przeznaczenia na nią do 100 proc. zysku i chce, by była ona co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok - poinformował bank w komunikacie prasowym.

- Bank Pekao SA podtrzymuje, że marża odsetkowa banku będzie rosła kwartalnie o 1-2 pb – poinformował Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.

- Bank Pekao liczy, że w IV kwartale koszty ryzyka będą niższe niż w III kwartale i będą zbliżone do poziomów obserwowanych wcześniej – poinformował Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.

- Grupa Tauron zakłada, że jej nakłady inwestycyjne w 2019 roku będą wyższe rok do roku. Nie ma ryzyka przekroczenia w 2019 roku kowenantów – poinformował PAP Biznes wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

- Tauron zakłada, że jest bardzo niskie prawdopodobieństwo obniżenia taryfy dystrybucyjnej w 2019 r. - poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

- Tauron przewiduje, że czwarty kwartał w segmencie wydobycia może być podobny jak trzeci kwartał – poinformował PAP Biznes wiceprezes Tauronu Marek Wadowski. Na 2019 rok spółka przewiduje pewien wzrost produkcji rdr.

- Tauron oczekuje pierwszych efektów prowadzonych inwestycji w segmencie wydobycia w 2019 r. - poinformował na konferencji wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

- Tauron przedstawi do URE nowy wniosek o taryfę G na ‘19 do 15 listopada – poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

- ING Bank Śląski ocenia, że przyrost portfela kredytowego w 2018 roku będzie rekordowy i wyniesie 13-14 mld zł. Bank optymistycznie patrzy na 2019 rok, liczy, że sprzedaż kredytów będzie dobra, jednak niekoniecznie dynamika wzrostu będzie wyższa niż w 2018 roku – poinformował Brunon Bartkiewicz, prezes banku.

- Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 378,8 mln zł z 375,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 380 mln zł.

- PKN Orlen mocno pracuje nad dywersyfikacją dostaw, ale nie rozważa kierunku irańskiego - powiedział podczas konferencji prasowej prezes Orlenu Daniel Obajtek.

- Prezes JSW Daniel Ozon liczy, że za kilka lat Wyższy Urząd Górniczy zgodzi się na dalszą eksploatację partii złoża węgla w Ruchu Zofiówka, wyłączonej po majowym wstrząsie. Ubytek w wydobyciu chce pokryć dzięki planowanemu przejęciu kontroli nad aktywami Prairie Mining.

- Jastrzębska Spółka Węglowa jest zainteresowana współpracą z Bogdanką przy wspólnej inwestycji w kopalni Jan Karski - powiedział w środę prezes JSW Daniel Ozon.

- Jastrzębska Spółka Węglowa chce przejąć kontrolę nad Prairie Mining. Do finalizacji rozmów może dojść w pierwszym kwartale 2019 roku - poinformował w środę prezes Daniel Ozon.

- JSW jest w stanie sfinansować przejęcie kontroli nad Praire Mining ze środków własnych, natomiast późniejsze inwestycje w przejęte aktywa będą wymagały finansowania dłużnego - poinformował dziennikarzy prezes JSW Daniel Ozon.

- Asbis spodziewa się, że marża brutto na sprzedaży grupy będzie w czwartym kwartale nieznacznie wyższa niż w trzecim kwartale - poinformował szef relacji inwestorskich grupy, Costas Tziamalis. Asbis liczy ponadto na "bardzo dobre" przepływy operacyjne w końcówce roku.

- Szacunkowe przychody grupy Redan wyniosły w październiku ok. 56 mln zł i były 7 proc. niższe rdr - podała spółka w komunikacie. W ujęciu narastającym, od początku roku sprzedaż grupy wyniosła ok. 473 mln zł i była niższa o ok. 3 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku.

- Ronson Development podtrzymuje, że w całym 2018 roku przekaże klientom ok. 800 lokali - poinformował zarząd w komunikacie prasowym. Jak dodano, liczba przekazań w 2019 roku może być wyższa. Grupa planuje do końca tego roku rozpocząć realizację czterech inwestycji obejmujących łącznie 480 lokali.

- Ronson Development planuje emisję obligacji w pierwszym kwartale 2019 roku. Jej wartość może wynieść między 30 a 50 mln zł - poinformował zarząd spółki. Deweloper podtrzymuje cele sprzedażowe na ten rok i chce skupić się na odbudowie oferty. Dywidenda w 2019 roku może być wyższa rdr.

- Prosper z grupy kapitałowej Neuca otrzymał decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za rok 2012 r. w wysokości prawie 5,9 mln zł plus odsetki - poinformowała spółka w komunikacie.

- Gaz-System unieważnił postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy gazociągu DN 100 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyło konsorcjum z Rafako za 687 mln zł netto (845 mln zł brutto) - poinformowało Rafako w komunikacie.

- Cherrypick Games zdecydował o przesunięciu daty premiery gry "Project Fame" z 8 na 22 listopada - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- Famur zawarł warunkową umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego o szacowanej wartości 16,6 mln euro - poinformował Famur w komunikacie. Kupującym jest chińska spółka Shenhua Logistics Group Corporation.

- Enter Air złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji serii D - podało Enter Air w komunikacie. Spółka zamierzała przeprowadzić publiczną emisję do 2,3 mln akcji i pozyskać ok. 60 mln zł na finansowanie nowych samolotów.

- Unified Factory złożył wniosek o pilne rozpoznanie wniosku o wszczęcie przyśpieszonego postępowania układowego z października - poinformowała spółka w komunikacie.

- Zarząd GetBack wybrał jednego inwestora, który jest zainteresowany nabyciem jego aktywów, do dalszych negocjacji. Inwestor wpłacił 30 mln zł depozytu - poinformowała grupa w komunikacie.

- GetBack w zaktualizowanych propozycjach układowych zakłada spłacenie głównych wierzycieli, w tym obligatariuszy oraz kredytodawców w 23,1 proc., a nie w 38 proc., jak planował w propozycjach przedstawionych w październiku - poinformowała spółka w komunikacie. 51,9 proc. tych wierzytelności ma zostać umorzone, a pozostałe skonwertowane na akcje nowej emisji GetBack po cenie 5 gr.

- PKO Leasing wezwało do sprzedaży 11.908.840 akcji Prime Car Management, stanowiących 100 proc. akcji, po 11,38 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.

- Rada nadzorcza Boryszewa powołała 7 listopada na stanowisko prezesa spółki Piotra Lisieckiego - podał Boryszew w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================