„Dzisiaj został ogłoszony przetarg na inspektora nadzoru inwestorskiego zadania. (…) Wyłoniona firma weźmie udział w przygotowaniu przetargu na generalnego wykonawcę. Jego ogłoszenie planowane jest na początek 2019 r. Dokładny termin jest jednak zależny od trwającego przetargu na inspektora” – poinformował rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel.

Stworzenie nowego Centrum jest niezbędne, aby Muzeum mogło sprostać wymaganiom ruchu turystycznego. W ub.r. odwiedziło je 2,1 mln osób. Budynek, w którym są obecnie obsługiwani odwiedzający, jest zbyt mały.

Budowa Centrum zostanie sfinansowana z funduszy własnych Muzeum oraz z pieniędzy UE. Koszt realizacji szacowany jest na ponad 32,6 mln zł. Dyrektor Muzeum Andrzej Kacorzyk przypomniał, że podpisana została już umowa na dofinansowanie budowy z funduszy UE. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego placówka otrzyma ponad 18,5 mln zł.

Nowe Centrum powstanie w bezpośredniej bliskości byłego niemieckiego obozu Auschwitz I, na terenie, gdzie przed wybuchem wojny usytuowane były bunkry amunicyjne koszar Wojska Polskiego. Podczas okupacji obszar należał do KL Auschwitz. Początkowo istniała tam żwirownia. 22 listopada 1940 r. Niemcy rozstrzelali w niej 40 Polaków. Była to pierwsza egzekucja wykonana w ten sposób w obozie.

W latach 1941-1943 Niemcy wybudowali tam rzeźnię, która zaopatrywała załogę obozu w mięso i wędliny, a także mleczarnię. W pobliżu mieściły się ogródki warzywne dla SS, warsztat samochodowy, a część terenu użytkowano jako pole uprawne roślin paszowych. Po wojnie istniała tam baza autobusowa. Została zlikwidowana. Kilka lat temu teren stał się własnością Muzeum Auschwitz.

Nowe Centrum składało się będzie z parkingu i budynku recepcji. Do Muzeum będzie można dojść przejściem pod dzielącą je ulicą. Przebudowana i wyremontowana zostanie także sala kinowa, która mieści się w budynku obecnej recepcji. Stworzone zostanie lądowisko dla śmigłowców.

Budynek, w którym obecnie obsługiwani są turyści, w przyszłości wykorzystany zostanie na potrzeby nowej wystawy głównej. Przekazywana w nim będzie niezbędna wiedza z historii lat 30. XX w., rozwoju nazizmu, propagandy i systemu totalitarnego, wreszcie wybuchu wojny i polityki niemieckiej na okupowanych ziemiach Polski.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. (PAP)

autor: Marek Szafrański