GetBack informował w środę, że wybrał jednego inwestora - który jest zainteresowany nabyciem jego aktywów - do dalszych negocjacji. Ofertę przejęcia aktywów spółki o wartości przekraczającej 1 mld zł złożył szwedzki Hoist Finance.

„Celem zarządu jest wynegocjowanie umowy sprzedaży aktywów do 17 grudnia. Liczymy na to, że sąd pozwoli nam na negocjacje umowy do 17 grudnia i po tym terminie wyznaczy Zgromadzenie Wierzycieli na którym my, jako zarząd, jeśli będziemy usatysfakcjonowani finalną umową z Hoistem, przedstawimy propozycję układową, która będzie oparta na wariancie inwestorskim” – powiedział dziennikarzom Dąbrowski.

„Jeśli podpisanie umowy nastąpi w grudniu, to zamknięcie transakcji, przelanie środków nastąpi - naszym zdaniem - do 30 czerwca 2019 roku. Może się zdarzyć, że transakcja będzie zamknięta szybciej niż 30 czerwca” – dodał.

Prezes poinformował, że Rada Wierzycieli zaakceptowała prowadzenie dalszych negocjacji z inwestorem, ale chciałaby uzyskania poziomu zaspokojenia na poziomie 35 proc.

„Czekają nas teraz negocjacje konkretnych zapisów umowy z Hoistem. Szansa na dużą zmianę propozycji układowych pewnie są małe, ale jakieś zmiany pozytywne mogą nastąpić” – powiedział Dąbrowski.

„Czekają nas także rozmowy w obligatariuszami zabezpieczonymi w celu wynegocjowania potencjalnej redukcji” – dodał.

Prezes poinformował, że jednym z argumentów za wariantem z inwestorem jest możliwość powrotu do rozmów z obligatariuszami zabezpieczonymi.

„W przypadku tego wariantu otrzymają oni środki w zasadzie w dniu zamknięcia transakcji zamiast czekać kilka lat, a to istotny element do negocjacji. Znika także ryzyko utraty wartości zabezpieczeń” – powiedział Dąbrowski.

GetBack w przedstawionej w środę alternatywnej propozycji układowej, opartej na transakcji z inwestorem, zakłada spłacenie głównych wierzycieli, w tym obligatariuszy oraz kredytodawców w 23,1 proc., a nie w 38 proc., jak planował w wariancie operacyjnym (zakładającym kontynuację działalności po zawarciu układu) przedstawionym wcześniej.

„Intencją zarządu jest doprowadzenie do głosowania układu do końca roku i przed głosowaniem przedstawimy na pewno jeszcze jedną propozycję układową. Zdecydujemy czy będzie to propozycja oparta o transakcję z inwestorem, czy wariant operacyjny. Całym czas wydaje nam się, że będzie to propozycja oparta o transakcję z inwestorem” – powiedział Dąbrowski.

„Gdybyśmy dzisiaj przedstawili wariant operacyjny, to nie miałby on 38 proc., byłby niższy poziom zaspokojenia” – dodał.

Kurator dla obligatariuszy poinformował w czwartek, że złożone oferty, w tym Hoist Finance, są zdecydowanie gorsze niż te, na podstawie których rekomendował wcześniej na Zgromadzeniu Wierzycieli rozważenie opcji sprzedaży majątku.

Kurator uważa, że oferta sprzedaży aktywów powinna być na tyle wysoka, aby dać możliwość zaspokojenia obligatariuszy niezabezpieczonych na "zdecydowanie" wyższym poziomie z tytułu tylko uzyskanej ceny ze sprzedaży aktywów.

"Dłużnik, oferent i wierzyciele zabezpieczeni poza kuratelą kuratora mogą bądź podnieść cenę, bądź umorzyć część zobowiązania zabezpieczonego, bo znaczenia nie ma bezwzględna cena oferowana, a jedynie ta część ceny, która może zaspokoić roszczenia obligatariuszy niezabezpieczonych. W przeciwnym wypadku kurator będzie głosował za propozycjami kontynuowania działalności gospodarczej i przystąpienia do ewentualnego procesu sprzedaży aktywów już przez kontrolowany przez wierzycieli zarząd i po restrukturyzacji Dłużnika" - poinformował kurator na stronie internetowej.

W październiku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej odroczył bezterminowo zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack. Termin wznowienia zgromadzenia nie został podany. (PAP Biznes)