Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

Fed powtórzył, że "kolejne, stopniowe podwyżki stóp procentowych będą spójne z trwałym wzrostem aktywności gospodarczej, mocną sytuacją na rynku pracy oraz z inflacją w pobliżu 2-proc., symetrycznego celu FOMC w średnim terminie".

Podtrzymano także ocenę, że "ryzyka dla perspektyw gospodarczych wydają się być zasadniczo zbilansowane".

Ostatnia podwyżka stóp procentowych miała miejsce po posiedzeniu z 26 września 2018 r. To była ósma podwyżka w cyklu, rozpoczętym w grudniu 2015 r., i trzecia w 2018 r. podwyżka fed funds.

Fed usunął we wrześniu z komunikatu stwierdzenie, iż polityka monetarna jest "akomodacyjna".

TREŚĆ KOMUNIKATU BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN

Fed wprowadził do komunikatu wystosowanego po zakończonym w czwartek posiedzeniu jedynie kosmetyczne zmiany.

Od wrześniowego posiedzenia "rynek pracy nadal się umacniał, a aktywność w gospodarce rosła w mocnym tempie" - oceniła w czwartek Rezerwa Federalna.

"W ostatnich miesiącach przeciętny przyrost miejsc pracy był solidny, a stopa bezrobocia spadła" - dodano.

Fed podał, że wydatki gospodarstw domowych "nadal mocno rosły", natomiast wzrost inwestycji był "bardziej umiarkowany w porównaniu z szybkim tempem wcześniej w tym roku".

Fed ocenił w czwartek, że zarówno zasadnicza miara inflacji, jak też inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii, w ujęciu rocznym, "utrzymały się w okolicach 2 proc.", a wskaźniki długoterminowych oczekiwań inflacyjnych nie zmieniły się.

Preferowana przez Fed miara inflacji - deflator PCE - we wrześniu (ostatnie dane) wyniósł 2,0 proc. rdr. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 2,0 proc. rdr.

Polityka monetarna Fed nadal determinowana będzie poprzez "prognozowane i faktyczne warunki w gospodarce, w odniesieniu do celu maksymalnego zatrudnienia oraz 2-proc., symetrycznego celu inflacyjnego".

PKB USA w III kw. 2018 r. wzrósł o 3,5 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk.

Stopa bezrobocia wyniosła w USA w październiku 3,7 proc. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w październiku w najszybszym od 2009 r. tempie 3,1 proc. rdr.

Przeciętny przyrost liczby miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA w 2018 r. wynosi do końca października 250 tys. To około dwukrotnie więcej niż jest konieczne do wchłonięcia nowych pracowników wchodzących na rynek.

Liczba nieobsadzonych miejsc pracy w USA we wrześniu (ostatnie dane) osiągnęła historyczne maksimum 7,01 mln. Od marca 2018 r. liczba wakatów w USA przekracza liczbę osób bezrobotnych.

Protokół z listopadowego spotkania Fed zostanie opublikowany 29 listopada. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 18-19 grudnia, po którym odbędzie się konferencja prezesa Jerome'a Powella oraz publikacja kwartalnych projekcji makro.

Od stycznia 2019 r. konferencja prasowa odbywać się będzie po każdym posiedzeniu Fed (dotychczas co drugie spotkanie). Utrzymana zostanie natomiast częstotliwość publikacji projekcji makro. (PAP Biznes)