"Mamy ogromny obszar, budynki i hale produkcyjne. Zamierzamy w pełni wykorzystać potencjał tego terenu, jak i kooperacji z firmami, przetwórcami naszych wyrobów. Stąd plan utworzenia strefy gospodarczej, dzięki której nasi partnerzy będą mogli usprawnić i zmniejszyć koszty funkcjonowania swoich firm" – powiedział w piątek prezes Huty Pokój Witold Wójcicki.

Optymalizacja majątku Huty Pokój jest kolejnym elementem trwającej w spółce restrukturyzacji. Plany sprowadzenia do Rudy Śląskiej inwestorów, którzy mogliby ulokować swoje firmy na terenach huty przedstawił w ubiegłym tygodniu przebywający z wizytą w województwie śląskim premier Mateusz Morawiecki.

"Huta Pokój stoi przed poważnym wyzwaniem. Staramy się ocalić miejsca pracy przez nowe inwestycje na terenach należących do Huty Pokój. Przez Węglokoks mamy pewne plany rozwoju i zmian, które usprawnią i obniżą koszty produkcji. Rozmawiamy o tym, aby produkty, które tutaj powstają, wzbogacić, żeby marże sprzedawanych produktów były wyższe, żeby dochody Huty Pokój były jak najwyższe" - powiedział premier podczas wizyty w rudzkiej wytwórni.

Mateusz Morawiecki dodał, że Huta Pokój przy tworzeniu własnej strefy gospodarczej może wykorzystać doświadczenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie działa obecnie ponad 350 przedsiębiorstw. Łącznie zainwestowały one ok. 32 mld zł i stworzyły 75 tysięcy miejsc pracy.

"To kolejny element współpracy nad aktywizacją terenów w naszym regionie w ramach rządowego Programu dla Śląska. Naszą współpracę rozpoczniemy od oceny potencjału zasobów Huty Pokój. Jesteśmy na początku drogi, ale jestem przekonana, że wspólnie możemy stworzyć interesującą ofertę dla małego i średniego biznesu w regionie" – powiedziała profesor Akademii WSB i wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr hab. Barbara Piontek.

Przedstawiciele spółki prowadzą rozmowy dotyczące nieruchomości z władzami Rudy Śląskiej. Powstanie strefy gospodarczej będzie nowym impulsem, który da szansę na rozwój lokalnego rynku – nowe przedsiębiorstwa to nowe miejsca pracy i wpływy do miejskiej kasy. Huta i związane z nią spółki należą – po kopalni węgla kamiennego Ruda – do największych pracodawców w Rudzie Śląskiej, zatrudniając w sumie ok. 850 osób.

"Chcemy wpływać na otoczenie w pozytywny sposób. Naszą intencją nie jest wyzbywanie się gruntów, ale stworzenie jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców, którzy będą mogli swoje interesy rozwijać na terenie Huty i Rudy Śląskiej, oraz danie możliwości działania i rozwoju nowym firmom na tym terenie" – podkreślił prezes Witold Wójcicki.

Według założeń w strefie gospodarczej Huty Pokój mogą działać przedsiębiorcy z branży hutniczej, górniczej, kolejowej, budownictwa drogowego, maszynowej i samochodowej.

Huta Pokój w Rudzie Śląskiej należy do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu – spółki Skarbu Państwa działającej w sektorach: górniczym, energetycznym i hutniczym oraz w branży logistycznej. Węglokoks jest obecnie właścicielem powyżej 50 proc. udziałów w Hucie Pokój.

Obecnie rudzka huta, w ostatnich latach przynosząca straty, realizuje program naprawczy. Jego częścią jest m.in. ogłoszony w październiku program dobrowolnych odejść, w ramach którego grupa Huty Pokój zmniejszy zatrudnienie o ok. 90 osób, czyli 10 proc. Odchodząc z pracy chętni otrzymają m.in. pięciomiesięczne wynagrodzenie, nie licząc ustawowych odpraw.

W październiku poinformowano, że Węglokoks utworzy na terenie rudzkiej huty skład konsygnacyjny stali. Huta ma zyskać na tym podwójnie - poza dodatkowym źródłem dochodu będzie miała możliwość korzystania ze stałego dostępu do materiału wsadowego, potrzebnego do bieżącej produkcji – kęsów i blach w kręgach. To również część programu naprawczego zakładu.

Huta Pokój ma wieloletnie doświadczenie w produkcji wielkich konstrukcji; tworzyła m.in. konstrukcję fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, most kolejowy na Martwej Wiśle czy stalowy szkielet warszawskiej Rotundy PKO BP. Obecnie w hucie powstaje m.in. stalowa konstrukcja wieży szybowej kopalnianego szybu Grzegorz w Jaworznie, o łącznej masie 630 ton. (PAP)

autorka: Anna Gumułka