Grupa Energa zakontraktowała 977 MW obowiązku mocowego na aukcji na 2021 r.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Jednostki należące do Grupy Energa zakontraktowały łącznie 977 MW obowiązku mocowego w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2021, podała Energa.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 218,56-240,4 zł/MW/rok, i zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017r., zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE, podano w komunikacie.

"Łączny obowiązek mocowy obejmuje:

- 585 MW dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat)

- 392 MW dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok)" - czytamy w komunikacie.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe, podkreślono także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)