Wnioski można było składać w pierwszej połowie września br. Wpłynęły 83 wnioski dotyczących projektów o wartości 271 mln zł (przy wnioskowanym dofinansowaniu 123,5 mln zł). Etap oceny formalnej i obecnie zakończony etap oceny merytorycznej przeszły 74 przedsięwzięcia o łącznej wartości 262,1 mln zł (i wnioskowanym dofinansowaniu 119,1 mln zł).

Na liście wniosków, które przeszły etap oceny merytorycznej i znalazły się wysoko na liście rankingowej, są m.in. projekt gminy Krzyżanowice (przebudowa ul. Raciborskiej – równoległej do drogi nr 78 do granicy za 4,8 mln zł, w tym 2,4 mln zł dotacji) czy projekt powiatu bielskiego (przebudowa dróg w Ligocie, Międzyrzeczu Dolnym i Międzyrzeczu Górnym za 11,5 mln zł, w tym 3 mln zł dotacji).

Pod koniec listy rankingowej znalazły się natomiast m.in. projekty dużych miast, wśród nich: rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż przelotowej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach (za 6,9 mln zł, wniosek o 3 mln zł), przebudowa odcinków ul. Kościuszki i Mazurskiej w chorzowskiej dzielnicy Chorzów Stary (za 6 mln zł; wniosek o 3 mln zł) czy przebudowa 800 m przelotowej ul. Piłsudskiego w Zabrzu (za 9,5 mln zł; wniosek o 3 mln zł).

To ostatni rok realizacji rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Z jego tegorocznej edycji (rozstrzygniętej z końcem grudnia ub. roku) przedsięwzięcia dotyczące 35 dróg lokalnych w woj. śląskim otrzymały dotacje na około 54 mln zł.

Czteroletni program może zasilać do 50 proc. kosztów inwestycji, które - w jego ostatniej edycji - zostaną zakończone fizycznie do 30 listopada 2019 r. (zapłata wykonawcom za wydatki kwalifikowalne powinna nastąpić do końca 2019 r). Każda gmina lub powiat może zgłosić do trzech inwestycji (spełniających określone kryteria).

W czerwcu br. jedną z inwestycji tegorocznej edycji czteroletniego programu oficjalnie otwarto w miejscowości Niewiesze (gmina Rudziniec). Obok poprawy komfortu mieszkańców, poprawiła ona dojazd nad rekreacyjny zbiornik wodny - Jezioro Pławniowickie, z którego w sezonie korzystają tysiące mieszkańców województwa.

Środki na realizację czteroletniego programu - rocznie w skali kraju to około 800 mln zł - to inna pula, niż jednoroczny program, w którym rząd podzielił na początku czerwca br. na remonty i budowę dróg lokalnych kolejnych 500 mln zł. Z tego źródła około 34 mln zł rządowego wsparcia zostały w woj. śląskim rozdzielone na 33 projekty.

Największy z tych projektów, przy maksymalnej możliwej dotacji 5 mln zł, zrealizuje powiat cieszyński w Skoczowie. Pod kątem tego programu samorządy lokalne regionu złożyły 154 wnioski o prawie 250 mln zł dotacji – ponad siedmiokrotnie przekraczając dostępną dla woj. śląskiego pulę.

Jednoroczny program zapewnił wyższy poziom dofinansowania, niż czteroletni – na poziomie 60-80 proc. w zależności od zamożności gminy. Ponadto środki z budżetu państwa są dostępne w tym roku, jednak samorządy mogą kończyć dofinansowane nimi inwestycje – za środki własne – do końca 2019 r.

W ostatnich miesiącach premier Mateusz Morawiecki podtrzymywał deklarację, że jeszcze w tym roku utworzony zostanie fundusz w wysokości 5 mld zł, z którego pieniądze będą wydawane na trasy lokalne. W połowie października br. premier mówił w Katowicach, że do woj. śląskiego na ten cel miałoby trafić około 600-700 mln zł w ciągu dwóch lat. (PAP)

Autor: Mateusz Babak