Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 665,8 mld zł

- dług w walutach obcych: ok. 288,3 mld zł (tj. 30,2 proc. całego długu SP).

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 21,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 0,7 mld zł. (PAP Biznes)