W środę odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Kodeks karny. Prace nad nowelą wstrzymano do czasu przedstawienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyników konsultacji nad podobnym projektem noweli w tej samej sprawie. Zdaniem senatorów rozwiązania zawarte w projekcie MS są szersze.

Za wnioskiem senatora Antoniego Szymańskiego (PiS) o zawieszenie prac połączonych komisji nad senackim projektem noweli do końca 2018 r. opowiedziało się 19 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek senatora Jana Rulewskiego (PO) ws. dalszych prac nad projektem. Za wnioskiem opowiedziało się 5 senatorów, przeciw było 17, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senacki projekt nowelizacji ustaw jest odpowiedzią na postulaty zawarte w petycji "Stop alienacji rodzicielskiej", która wpłynęła do Senatu w 2017 r. Pod dokumentem podpisało się 1101 osób

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, propozycje zmian przepisów mają na celu wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako "priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnim oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie".

Przedstawiciel wnioskodawców senator Łukasz Mikołajczyk zaznaczył w środę, że inicjatywa ma także na celu wprowadzenie karalności za "incydentalne oraz uporczywe utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów lub sprawowania opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny".

Chodzi również o priorytetowe orzekanie przez sądy opieki naprzemiennej oraz – jak wskazał Mikołajczyk – dookreślenie zabezpieczenia w zakresie sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi w postaci naprzemiennego zamieszkiwania z każdym z rodziców w porównywalnych okresach. Wyjątek miałaby stanowić sytuacja, gdy jeden z rodziców mieszka zagranicą.

Jednocześnie prace nad zmianą przepisów rozpoczęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Zastępca dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Dariusz Cieślik podkreślił w środę, że projekt ministerstwa doprecyzowuje m.in. art. 58 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówiący o opiece naprzemiennej.

"Projekt ten jest o wiele szerszy, ponieważ porusza również problematykę dotyczącą alimentów natychmiastowych. Rozszerzamy kwestię i wsparcie rodzin, które zamierzają złożyć pozwy rozwodowe o darmową mediację, którą proponujemy w postępowaniu przedrozwodowym" – zaznaczył Cieślik.

Dodał, że projekt MS ma także usprawnić postępowania dotyczące spraw rozwodowych i spraw rozpoznawanych w sądach rejonowych w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Cieślik poinformował również, że obecnie projekt MS jest po etapie konsultacji zarówno wewnątrz, jak i międzyresortowych, a także społecznych.

Za poczekaniem nad przekazaniem wyników tych konsultacji opowiedział się senator Antoni Szymański (PiS), który wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie prac komisji nad senackim projektem noweli. Dodał, że w projekcie ministerstwa "kwestia dotycząca kontaktów obojga rodziców z dziećmi, egzekwowania tych kontaktów, regulacji kontaktów, również kwestia opieki naprzemiennej jest tam uregulowana w (...) bardziej dojrzały sposób".

"Myślę, że wszyscy zgadzamy się, że dzieci mają prawo do opieki i wychowania przez oboje rodziców i to jest myślę jakaś myśl przewodnia dla nas wszystkich, ale nie znaczy to, że te rozwiązania, które są zaproponowane przez komisję petycji do tego prowadzą" – ocenił Szymański.

Zaznaczył również, że opieka naprzemienna w sytuacji, gdy rodzice mieszkają "pod innymi adresami, w innych miastach, często bardzo odległych (...) nie jest zgodna z dobrem dziecka i z realizacją postulatu opieki wspólnej nad dziećmi".

Z kolei dalszych prac nad senackim projektem chciał senator Jan Rulewski (PO). "Uważam, że w tej sprawie rząd jest niewiarygodny, co więcej – czas, który mu dany jest i nam wszystkim, czyli roku do końca kadencji może wskazywać, że żadna z tych inicjatyw ani rządowa, ani petycyjna nie zostanie uchwalona. Dlatego proponuje i chyba nie ma nic na przeszkodzie, żeby dzisiaj ten projekt procedować" – mówił Rulewski. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk