Ujemne saldo wyniosło 3,2 mld euro wobec 1,8 mld euro nadwyżki w tym samym okresie ub.r.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 218,4 mld USD, a import 222,1 mld USD (wzrost odpowiednio o 14,5% i o 17,7%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 3,7 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 2 mld USD)" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 8,8% r/r i wyniósł 51,2 mld euro w okresie styczeń-październik 2018 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 6,5% r/r do 41,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 6,8% r/r do 146,8 mld euro, zaś import - o 6,3% r/r do 109,1 mld euro, podał Urząd.

"Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 28%, a w imporcie obniżył się o 0,6 pkt proc i stanowił 22,5%. Dodatnie saldo wyniosło 39,8 mld zł (11,2 mld USD, 9,4 mld euro) wobec 33,4 mld zł (8,6 mld USD, 7,8 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-październik br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Holandii, na Węgry, do Francji, Czech, Szwecji oraz W. Brytanii, a importu - z wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,6% wobec 66,4% w analogicznym okresie ub. r., a w imporcie ogółem - 65% (wobec 65,5% w styczniu-październiku 2017 r.)., podał też GUS.