Grupa Lotos będzie publikować modelową marżę rafineryjną 5 razy w tygodniu


Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos będzie publikować codziennie - od poniedziałku do piątku o 8:00 - wartości modelowej marży rafineryjnej (MMR), odzwierciedlające średnią kroczącą z ostatnich pięciu dni, podała spółka.
"Grupa Lotos działa w zmiennym środowisku makroekonomicznym, dlatego przygotowaliśmy narzędzie, które pozwoli analitykom, inwestorom, klientom i innym interesariuszom na bieżące monitorowanie trendów, wpływających na rentowność naszego przedsiębiorstwa i całej branży oil&gas" - powiedział wiceprezes Robert Sobków, cytowany w komunikacie.
Do tej pory modelowa marża rafineryjna była publikowana tylko raz na miesiąc.
"Modelowa marża rafineryjna przedstawia zyskowność rafinerii opartą na notowaniach rynku Północno-Zachodniej Europy publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzględnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dostępnych indeksów cenowych, na których bazuje większość sprzedaży spółki. Ponieważ prezentowany model nie uwzględnia różnic w cenach osiąganych poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy Lotos S.A." - wyjaśniono w komunikacie.
Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.
(ISBnews)