„W ciągu najbliższych pięciu lat powinniśmy przygotować państwo, by odpowiadało kryteriom członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO” – powiedział w trakcie spotkania ze studentami tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego.

W listopadzie Rada Najwyższa (parlament) w Kijowie poparła w pierwszym czytaniu projekt zmian w konstytucji, zgodnie z którym dążenie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO zostanie zapisane w ustawie zasadniczej.

Poroszenko oświadczył wówczas, że uchwalenie tych zmian to ważny etap odłączania się Ukrainy od Rosji, i mówił, że Moskwa nie ma prawa weta wobec wejścia jego kraju do NATO i UE.

Poroszenko wyjaśniał, że po wpisaniu dążeń do UE i NATO do konstytucji, niezależnie od tego, kto będzie pełnił władzę w jego kraju, będzie zmuszony do realizacji strategicznego celu, jakim jest członkostwo w tych organizacjach.

Prezydent podkreślał także, iż Ukraina nie zmierza do członkostwa w NATO z pustymi rękami. "W ostatnich latach stworzyliśmy silną armię, która ma ogromne doświadczenie w odpieraniu rosyjskiej agresji. Nasze siły zbrojne, cała Ukraina znacząco wzmocni wschodnią flankę Sojuszu" – ocenił.

We wrześniu ukraińska Fundacja Inicjatyw Demokratycznych przedstawiła wyniki swego sondażu w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. Sondaż pokazał, że od 2012 roku w kraju tym liczba zwolenników wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego wzrosła trzykrotnie.

W 2012 roku wejście do NATO popierało jedynie 13 proc. Ukraińców. W sierpniu bieżącego roku było ich 42 proc. Gdyby referendum w sprawie wejścia do NATO odbywało się w sierpniu, wzięłoby w nim udział 63 proc. obywateli. 67 proc. respondentów zadeklarowało, że głosowałoby za, 28 proc. byłoby przeciwko, a 5 proc. nie potrafiło określić swojego zdania.

W czerwcu Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o bezpieczeństwie narodowym, w której jako główne cele polityki zagranicznej wskazano integrację z UE i NATO.

Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej poparło we wrześniowym sondażu Fundacji Inicjatyw Demokratycznych 52 procent respondentów.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)