STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-12-22
IRDN /IRDN Index 216,15
sIRDN /sIRDN Index 233,15
offIRDN / offIRDN Index 190,51
IRDN24 /Base 216,63
IRDN8.22 /Peak 231,84
IRDN23.7 / Offpeak 191,27
TGe24 216,29
TGeBase 215,65
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 83 616,80
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 786 974,60

Źródło: Giełda Energii SA