"Zakładamy, że ponowny przetarg na odcinek Czyżew-Białystok będziemy ogłaszali na przełomie stycznia i lutego. Będzie drobna korekta związana z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowaniem nowych dokumentów. Zakładamy, że minimum miesiąc na to potrzebujemy" - powiedział PAP Merchel.

PKP PLK unieważniły przetarg na budowę odcinka Czyżew-Białystok w połowie grudnia z powodu zbyt wysokich cen, jakie zaoferowali potencjalni wykonawcy. Wartość najtańszej oferty przekraczała wycenę zamawiającego o prawie 500 mln zł.

Czyżew - Białystok to 71 km linii kolejowej. Trasa ma być modernizowana. Przebudowywane będą stacje i przystanki, mosty, przepusty nad torami. Ma też powstać nowy przystanek Białystok Słoneczny Stok.

Przetargowe oferty były otwarte w październiku. PKP PLK poinformowały wtedy, że do przetargu zgłosiły się konsorcjum z firmą Torpol na czele oraz firma Budimex Budownictwo.

Konsorcjum Torpolu zaproponowało za zamówienie podstawowe cenę blisko 1 mld 442,2 mln zł netto (ponad 1,7 mld zł brutto), Budimex Budownictwo natomiast - 1 mld 810,5 mln zł (ponad 2,2 mld zł brutto).

PKP PLK miało zaplanowane na tę inwestycję 1 mld 275,8 mln zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Connecting Europe Facility - Łącząc Europę.

Odcinek Czyżew-Białystok to fragment międzynarodowej trasy kolejowej E75 Rail Baltica.

Rail Baltica to transeuropejski korytarz transportowy, łączący kraje nadbałtyckie z Polską i innymi krajami UE. W Polsce ten szlak to 341 km od Warszawy przez Białystok, Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski