Ofeta spółki zal. Wasko i Asseco Poland najkorzystniejsza w przetargu w Radomiu


Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Wasko - Gabos Software - lider konsorcjum - oraz Asseco Poland, została wybrana przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 9 372 600 zł brutto.
"Wartość oferty wynosi 9 372 600 zł brutto. Szacowany udział wynagrodzenia spółki Gabos Software Sp. z o.o. w wynagrodzeniu należnym całemu konsorcjum wynosi około 80%" - czytamy w komunikacie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej oraz dostawa i instalacja modułów oprogramowania w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zadanie to ma na celu dostarczenie licencji, instalację i wdrożenie modułów oprogramowania, które będą uzupełnieniem i poszerzeniem posiadanego przez zamawiającego systemu "AMMS" firmy Asseco Poland o dodatkowe funkcjonalności, podano również.
Termin realizacji zamówienia będzie liczony od daty zawarcia umowy do 31 maja 2019 r.
"W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie" - podsumowano.
Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)