Oferta konsorcjum Torpolu najwyżej oceniona w przetargu PKP PLK


Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Torpolu oraz "Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor" sp. z o.o otrzymała najwyższą liczbę punktów w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na wykonanie robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach projektu "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk", podał Torpol.
"Cena oferty złożonej przez konsorcjum w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 932 mln zł brutto (tj. ok. 757 mln zł netto), co stanowi wartość przekraczającą środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji, które wynoszą ok. 547,6 mln zł brutto (445,2 mln zł netto). Udział emitenta w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz w wynagrodzeniu wynosi 30%" - czytamy w komunikacie.
Termin realizacji Inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty rozpoczęcia, podano także.
Torpol poinformował, że kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto za realizację (waga 80%), termin realizacji (waga 10%), dostawa materiałów strategicznych (waga 5%) oraz przewóz blokowy rozjazdów i ich zabudowa (waga 5%).
Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)