GNB i IB szacują synergie kosztowe docelowo na ok. 180 mln zł rocznieWarszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank i Idea Bank szacują, iż synergie kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny, podał GNB. Koszt integracji oszacowano na poziomie 220 mln zł (przed podatkiem) w skali trzech lat.

"Połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku wydaje się naturalnym i przede wszystkim uzasadnionym ekonomicznie krokiem w rozwoju obu instytucji. Planowane synergie kosztowe na powtarzalnym poziomie 180 mln zł w skali roku pozwolą połączonemu bankowi nie tylko szybciej odzyskać pełną rentowność, lecz przede wszystkim rozpocząć proces odbudowy wartości dla akcjonariuszy" - powiedział prezes GNB Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

"Wysoki potencjał synergii - skumulowane synergie kosztowe (przed podatkiem) w latach 2019-2021 na poziomie 370 mln zł oraz docelowe synergie kosztowe w wysokości 180 mln zł rocznie (ok. 13% połączonej bazy kosztowej) od 2021 roku" - podał bank w prezentacji.

Bank podał, że spodziewane w wyniku połączenia banków synergie wpłyną pozytywnie na wzmocnienie pozycji kapitałowej, obniżenie kosztu finansowania oraz obniżenie kosztów operacyjnych powstałego podmiotu.

Wśród możliwych źródeł oszczędności bank wymienił m.in.: konsolidację central obu banków oraz optymalizację sieci oddziałów (m.in. pokrywające się lokalizacje) jak również integrację infrastruktury i systemów informatycznych.

"Pozytywny, powtarzalny corocznie wpływ synergii kosztowych i operacyjnych został oszacowany na ok. 180 mln zł, przy jednoczesnych kosztach integracji na poziomie 220 mln zł (w skali trzech lat)" - czytamy także.

Bank podał w prezentacji dla inwestorów, że oczekiwana jest stosunkowo prosta integracja, ze względu na wiele podobieństw w modelach operacyjnych i platformach IT obydwu banków.

"Jesteśmy przekonani, iż dzięki podobieństwu systemów IT oraz usprawnieniom procesowym wdrożonym w minionych kwartałach, integracja obu banków przebiegnie płynnie i pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych usług" - wskazał także prezes GNB.

W prezentacji podano także, że połączony, a więc większy bank będzie lepiej spozycjonowany do zdobycia kapitału dla pokrycia niedoborów i wsparcia wzrostu, biorąc pod uwagę zwiększoną skalę działania i osiągniętą masę krytyczną.

Według danych na koniec września 2018 roku, w wyniku połączenia powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce, dysponujący sumą bilansową blisko 80 mld zł i świadczący usługi dla ponad 2 mln klientów.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)