Konkurs jest otwarty zarówno dla miast wojewódzkich jak i średnich, tracących swoje funkcje gospodarcze. Zgodnie z zasadami, jedno miasto może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, przy czym wsparcie Unii Europejskiej wynosi maksymalnie 85 proc. kosztów inwestycji. Samorząd - jak napisano w komunikacie MIiR - może kupić nowe autobusy elektryczne albo nowe trolejbusy, które mają własne baterie. Wszystkie pojazdy będą musiały też spełniać wymogi programu Dostępność Plus, czyli np. być przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono 300 mln zł. Termin składania wniosków w konkursie upływa 31 stycznia. Instytucją organizującą konkurs jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

"To pierwszy konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko na rozwój komunikacji miejskiej adresowany również do miast średnich - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

W konkursie mogą wziąć udział 122 miasta średnie, które zgodnie z analizą wykonaną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Miasta średniej wielkości były przede wszystkim beneficjentami programów regionalnych, którymi zarządzają władze poszczególnych województw. Od 2017 r. dla tych miejscowości dedykowane jest specjalne wsparcie - „Pakiet dla średnich miast” - który daje możliwość realizacji wielu inwestycji publicznych w ramach krajowych programów operacyjnych.

W Pakiecie dla średnich miast finansowane są także inwestycje środowiskowe. W tym obszarze funduszami z Programu Infrastruktura i Środowisko wsparte zostały projekty dotyczące rekultywacji zanieczyszczonych terenów w miastach Ruda Śląska, Końskie i Wieliczka na łączną kwotę ok. 32 mln zł oraz projekty przeciwpowodziowe w Sandomierzu, Słubicach i Oświęcimiu z dofinansowaniem ok. 330 mln zł. Kolejny sektor, na który zostały zabezpieczone środki z programu to energetyka. Ze wsparcia skorzystały miejskie przedsiębiorstwa cieplne m.in. ze Środy Wielkopolskiej, Bełchatowa, Olecka, Zduńskiej Woli i Mielca.

autor: Ewa Wesołowska