Prognozy 11 ekonomistów wahały się od 5,7 proc. do 5,9 proc., przy średniej na poziomie 5,8 proc. (wobec 5,7o proc. r/r miesiąc wcześniej).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w grudniu dziś o godz. 10:00.

Na początku stycznia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. w grudniu 2018 r., czyli wzrosła o 0,2 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,2 proc. na koniec 2018 r. i obniży się do 5,6 proc. na koniec 2019 r.