"Oczekujemy, że EUR/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-4,35) do końca kwartału. Retoryka RPP sugeruje niewielkie szanse na zmiany w polityce pieniężnej w 2019. Uważamy też, że osłabienie aktywności w krajowej gospodarce w grudniu było przejściowe np. słaba sprzedaż odzieży związana była z pogodą. Tym niemniej rynek będzie zdecydowanie bardziej wyczulony na negatywne zaskoczenia ze sfery realnej. Zmienność EUR/PLN powinna pozostać niska – z punktu widzenia inwestorów krótkoterminowych ciekawsze są inne waluty, np. węgierski forint" - napisali w raporcie ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Dodali, że EUR/PLN pozostaje blisko poziomu równowagi, co sugeruje, że bez nowych silnych impulsów zmienność złotego pozostanie mała.

RYNEK DŁUGU

W opinii ekspertów, większa podaż krajowych obligacji w styczniu oraz wzrost rentowności w USA i Niemczech przemawiają za osłabieniem SPW. Dodają, że krajowe dane pozostaną bez wpływu na wyceny.

"Publikowane w najbliższych dniach dane z kraju w naszej ocenie będą zbieżne z rynkowymi oczekiwaniami. W efekcie powinny pozostać neutralne dla wycen. Największa niepewność towarzyszy poziomom indeksu PMI, ale wskaźnik ten inwestorzy traktują z rezerwą, bo generuje dużo fałszywych sygnałów" - napisano w raporcie ING.

W czwartek GUS poda dane o wzroście PKB Polski w 2018 r., a NBP opublikuje minutki ze styczniowego posiedzenia RPP. W piątek rynek pozna odczyt PMI dla przemysłu Polski.

"Dla wycen polskich obligacji skarbowych w dalszym terminie kluczowy będzie kształt zapowiadanych przez rząd nowych programów fiskalnych, które poznamy w lutym. Duża skala ekspansji powinna powodować wzrost spreadów wobec krzywej niemieckiej, zwłaszcza, że nie można wykluczyć kolejnych obietnic przedwyborczych. Co więcej prawdopodobnie dojdzie do dalszej redukcji zaangażowania inwestorów zagranicznych w SPW – spodziewamy się, że nie zrolują znacznej części zapadających im w tym roku PLN20mld papierów (szczególnie, że w większości są one w posiadaniu inwestorów krótkoterminowych). Dlatego w dalszej części 2019 spodziewamy się wzrostu rentowności SPW ze środka i długiego końca krzywej o co najmniej 20-25 pb" - napisano w raporcie.

wtorek wtorek poniedziałek
15.45 9.30 16.20
EUR/PLN 4,2972 4,2927 4,2901
USD/PLN 3,7597 3,7507 3,7516
CHF/PLN 3,783 3,7833 3,7845
EUR/USD 1,143 1,1445 1,1435
PS0421 1,49 1,48 1,47
PS0424 2,16 2,16 2,18
WS0428 2,77 2,78 2,79