Sąd oddalił wnioski HH Technology przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol


Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", podały spółki w osobnych komunikatach.
„Zgodnie z treścią uzasadnienia postanowienia, zdaniem Sądu, HH Technology nie uprawdopodobnił naruszenia patentu, nie przedłożył też żadnych miarodajnych środków pozwalających na uznanie, że spółka w sposób bezprawny wykorzystuje opatentowaną technologię poprzez sprzedaż wynalazku na polskim i zagranicznych rynkach. Tym samym nie sposób uznać, by PCC Rokita uzyskiwała nieuczciwą przewagę nad podmiotami, które wykupiły od HH Technology licencję na wykorzystywanie wynalazku ani nad HH Technology" - czytamy w komunikacie PCC Rokita. .
Zdaniem Sądu, obawa HH Technology o przyszłe zaspokojenie nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy, nie sposób też uznać, by była realna. Ponadto zdaniem Sądu jednocześnie wskazać należy, iż powyższe nie przesądza zasadności żądania w niniejszej sprawie. Prawdziwość i zasadność twierdzeń HH Technology oraz ostateczna ocena prawna sprawy zostanie bowiem rozstrzygnięta przez Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, wydanym w szczególności po zaznajomieniu się ze stanowiskiem spółki, jej zarzutami oraz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, podano także.
"Sąd oddalił wniosek HH Technology, bo ten nie uprawdopodobnił naruszenia patentu, nie przedłożył też żadnych miarodajnych środków pozwalających na uznanie, że spółka w sposób bezprawny wykorzystuje opatentowaną technologię poprzez sprzedaż wynalazku na polskim i zagranicznych rynkach. Tym samym nie sposób uznać, by PCC Exol uzyskiwał nieuczciwą przewagę nad podmiotami, które wykupiły od HH Technology licencję na wykorzystywanie wynalazku ani nad HH Technology" - czytamy w komunikacie PCC Exol.
Zdaniem Sądu, obawa HH Technology o przyszłe zaspokojenie nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy, nie sposób też uznać, by była realna. Ponadto Sąd stwierdził, iż na tym etapie postępowania, w oparciu o zaoferowany przez HH Technology materiał, nie sposób uznać za prawdopodobne, iż doszło do naruszenia przez spółkę patentu na wynalazek pt: 'sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu'. Zaznaczyć przy tym należy, że ocena roszczenia dokonana na tym etapie postępowania nie oznacza uznania żądania, zabezpieczenia którego domaga się HH Technology, za nieudowodnione w przyszłym ewentualnym postępowaniu. Ostateczne rozstrzygniecie zasadności żądania pozwu zależeć będzie bowiem od wyników ewentualnego postępowania dowodowego, podano również.
HH Technology przysługiwać będzie na postanowienia Sądu zażalenie.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.
PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)