Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Oprócz normalnej odprawy wynikającej z przepisów prawa, czy też świadczeń za okres wypowiedzenia, zwalniani pracownicy mogą liczyć na dodatkowe świadczenia pieniężne, uzależnione od stażu pracy pracownika, przy założeniu maksymalnej krotności w najwyższym przedziale stażowym na poziomie 12 dodatkowych wynagrodzeń, podał Santander Bank Polska.
Bank poinformował dziś, że zakończył konsultacje z przedstawicielami organizacji związkowych, działających w banku. Strony uzgodniły m. in. kryteria wyboru pracowników, warunki odpraw oraz zakres dodatkowych świadczeń, jak również Kompleksowy Program Wsparcia.
Program zwolnień grupowych potrwa od lutego do końca tego roku i obejmie maksymalnie 1 400 pracowników w całym banku. Szczegółowe informacje o programie, w tym ustalone kryteria i warunki bank przedstawił dzisiaj pracownikom.
"Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, bank zdecydował się na uwzględnienie szczególnie trudnej sytuacji życiowej pracownika już w kryteriach podstawowych. Ponadto bank uruchomił autorski Program Wsparcia, który oprócz warsztatów i szkoleń, zapewni także wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i ofertę rozwojową dla pracowników objętych procesem. Santander Bank Polska będzie nawiązywał relacje z potencjalnymi pracodawcami ułatwiając znalezienie zatrudnienia zwalnianym pracownikom" - czytamy w komentarzu banku.
"Jesteśmy przekonani, że przygotowano rozwiązania z poszanowaniem wszystkich zasad i wartości, które przyświecają naszej działalności oraz z uwzględnieniem najlepszych praktyk rynkowych" - podkreślono.
Według szacunków banku, wysokość kosztów redukcji zatrudnienia wyniesie ok. 70-90 mln zł. Z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa restrukturyzacyjna w księgach rachunkowych banku.
Na początku października ub. roku Santander Bank Polska poinformował, że zamierza przeprowadzić zwolnienia do 1 400 pracowników banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych wg stanu na koniec 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. Bank zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów, które są już realizowane przy użyciu nowych technologii.
Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)