Agora: Negatywny wpływ odpisów aktualizujących wynosi 11,4 mln zł


Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Agora, w trakcie weryfikowania wyceny swoich aktywów m.in. w oparciu o długoterminowe prognozy finansowe poszczególnych segmentów grupy, podjęła decyzję o dokonaniu odpisów w segmentach Prasa oraz Internet, podała spółka. Łączny negatywny wpływ wszystkich zdarzeń o charakterze jednorazowym na jednostkowym wynik netto Agory to około 14,3 mln zł, a na wynik Grupy Agora to około 11,4 mln zł.
"W IV kwartale 2018 r. największy odpis aktualizujący dotyczy wartości spółki GoldenLine. Wpływ tego odpisu na wynik netto Agory S.A. to około 9 mln zł, a na skonsolidowany wynik netto Grupy Agora to 5,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Spółka zdecydowała się również dokonać odpisu pozostałej części należności od Ruchu zagrożonych prawdopodobieństwem nieściągalności. Wpływ tego odpisu na wynik netto Agory i Grupy Agora w IV kwartale 2018 r. to 3,3 mln zł, podano również.
"Wszystkie powyższe dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2018 r. [...] Jednocześnie spółka informuje, że szacowane odpisy mają charakter jednorazowy i niepieniężny oraz nie wpłyną na sytuację płynnościową spółki i grupy ani na jej zamierzenia strategiczne" - podsumowano.
Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.
(ISBnews)