Pięć firm złożyło oferty na dostosowanie drogi nr 18 do parametrów autostrady na odcinku od Żar do Iłowej (oba w Lubuskiem). Zadanie polega na przebudowie jezdni południowej i budowie niezbędnej infrastruktury - poinformowała w środę rzeczniczka zielonogórskiego Oddziału GDDKiA Anna Jakubowska.

„Cała inwestycja związana z budową A18 została podzielona na cztery odcinki, a jej szacowany koszt to ponad jeden mld zł. Od początku zadanie prowadzone jest przez Oddział GDDKiA w Zielonej Górze” – powiedziała Jakubowska.

Przedmiotem pierwszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na mierzącym ok. 22 km odcinku pomiędzy węzłem Żary Zachód a węzłem Iłowa, wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady oraz węzła autostradowego Żary. Powstaną także trzy wiadukty i cztery przejścia dla zwierząt.

Jak przekazała Jakubowska, firma PORR S.A. zaoferowała ok. 329,5 mln zł, Budimex S.A. ok. 326,5 mln zł, Konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – ok. 332,3 mln zł, Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – ok. 308,2 mln zł, a Konsorjum, którego liderem jest Berger Bau Polska Sp. z o.o. zaoferowało cenę na poziomie ok. 324,7 mln zł.

Reklama

„Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę również kryteria pozacenowe dotyczące jakości, organizacji i terminu realizacji. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Po jej zakończeniu poznamy wykonawcę, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zadania. Roboty powinny ruszyć jeszcze w tym roku” – powiedziała rzeczniczka.

Przypomniała, że przetarg został ogłoszony 6 grudnia ub. roku, zgodnie z zapowiedzią ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. To pierwszy z czterech, które zaplanowano przy realizacji całości inwestycji związanej z przebudowaniem obecnej drogi nr 18 w autostradę na odcinku ok. 70 km między graniczną Olszyną a Golnicami (woj. dolnośląskie).

Inwestycja stanowi drugą fazę przebudowy drogi nr 18. Pierwszą była budowa jezdni północnej. Teraz zakres prac będzie obejmował m.in.: dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady, budowę i przebudowę węzłów i dróg dojazdowych, przejść dla zwierząt i innej infrastruktury niezbędnej do eksploatacji i utrzymania autostrady.

Droga krajowa nr 18 jest częścią międzynarodowej trasy E36/40 na terytorium Polski. To korytarz transportowy łączący Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. W naszym kraju jest zaliczana do głównych dróg o znaczeniu przemysłowym i turystycznym.

„Osiemnastka” łączy autostradę A4 z przejściem w Olszynie na granicy z Niemcami. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. minionego wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław.

W listopadzie 2004 r. rozpoczął się pierwszy etap dostosowywania tej drogi do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi została dobudowana równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.