RWE i E.ON zajmują się wytwarzaniem, sprzedażą hurtową, dystrybucją i sprzedażą detaliczną energii elektrycznej. Obie firmy podpisały umowę dotyczącą wymiany aktywów. Po tej transakcji RWE będzie działać przede wszystkim na rynkach produkcji energii elektrycznej i jej sprzedaży hurtowej, podczas gdy E.ON będzie koncentrować się na dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej i gazu.

W ramach zamiany RWE ma kupić większość aktywów E.ON wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych i jądrowych oraz 16,67 proc. udziałów mniejszościowych w E.ON jako część płatności za aktywa.

KE nadal prowadzi analizę nabycia przez E.ON aktywów sektora dystrybucji i sprzedaży detalicznej od RWE.

W toku dochodzenia Komisja ustaliła, że jest mało prawdopodobne, iż transakcja zaszkodzi konkurencji na rynku wytwarzania i hurtowej sprzedaży energii elektrycznej.

Komisja ma obowiązek oceny połączeń i przejęć przedsiębiorstw, których obroty przekraczają określone progi, i zapobiegania tym, które w znacznym stopniu ograniczyłyby konkurencję na terenie UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)