Śnieżka miała wstępnie 63,8 mln zł zysku netto w 2018 r.


Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 63,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. przy przychodach w wysokości 586,78 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.
"Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki grupy kapitałowej Śnieżka oraz spółki za 2018 rok:
a. skonsolidowane przychody ze sprzedaży - 586 777 tys. zł;
b. jednostkowe przychody ze sprzedaży - 522 271 tys. zł;
c. skonsolidowany zysk netto - 63 802 tys. zł;
d. jednostkowy zysk netto - 60 948 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Przedstawione wyniki zostały sporządzone na podstawie dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2018 roku osiągniętych przez spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu spółki na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków, podano również.
"Spółka zastrzega, że:
• podane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem ostatecznych wyników za 2018 rok;
• powyższe wyniki będą podlegały badaniu przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie;
• ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym spółki oraz skonsolidowanym raporcie rocznym grupy kapitałowej Śnieżka za 2018 rok, których przekazanie do publicznej wiadomości zostało zaplanowane na 29 marca 2019 roku;
• ewentualne zmiany wyników odbiegające w istotny sposób od wyżej wymienionych wartości zostaną przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu" - podsumowano.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.
(ISBnews)