Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w 2018 r. na krajowy rynek wprowadzono ponad 5,6 mln ton opakowań, z czego ok. 40 proc. to opakowania z papieru i tektury, 26 proc. to opakowania szklane, 15 proc. - z tworzyw sztucznych, 11 proc. - z drewna, 4 proc. - opakowania wielkomateriałowe, 3 proc. - stalowe i 1 proc. - aluminiowe - podano.

"Według szacunków krajowi producenci materiałów opakowaniowych i opakowań odpowiadają za 1,3-1,4 proc. globalnej produkcji, wypracowując jednocześnie ok. 2,3 PKB brutto" - napisano.

Dodano, że we wszystkich segmentach tego sektora (opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i tektury; szkła i metalu; stali i aluminium, a także opakowań wielomateriałowych) odnotowano przyrost produkcji średnio o ok. 6-6,5 proc.

W ocenie resortu, w 2018 r. "na satysfakcjonującym poziomie" utrzymywał się popyt na opakowania. "Generalnie jest to zasługa utrzymującego się popytu na wyroby szybko rotujące, FMCG" - oceniono. Zwrócono też uwagę na zwiększenie eksportu, "którego istotny element stanowi opakowanie". "W 2018 r. eksport wartościowo odnotował wzrost o 7,1 proc. (do 204,3 mld euro" - wyliczono. Głównymi odbiorami, jak wyjaśniono, są kraje UE.

Jako rynki perspektywiczne resort wskazuje Chiny, Indie czy Wietnam, w których przypadku "długi transport i gorący klimat stanowią czynniki wpływające na wzrost wymogów dot. specjalistycznych opakowań".

MPiT podkreśliło, że w 2018 r. odnotowano też wzrost udziału krajowego przemysłu maszyn pakujących w rynku tych urządzeń o ok. 5 proc. (dane Polskiej Izby Opakowań). "Szacunki PIO wskazują, że rynek opakowań w 2018 r. osiągnął wartość ok. 10,8-11 mld euro" - zaznaczono. Prognozy na 2019 r. - jak oceniono - są "mniej optymistyczne", co może wynikać np. "z ograniczenia eksportu polskiej żywności w związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE".

Resort prognozuje, że wartość rynku opakowań wyniesie w przyszłym roku ok. 11 mld euro, a tempo wzrostu PKB - 4,1 proc. "Krajowy rynek opakowań musi zatem poszukiwać rynków zbytu poza Europą" - podkreślono.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca uwagę, że opakowania zapobiegają stratom i marnotrawstwu żywności. Dodaje, że podstawą funkcjonowania rynku są opakowania zbiorcze i transportowe. Podkreśla też funkcję ekologiczną opakowań związaną z ochroną środowiska. "Obecnie ochrona środowiska przed odpadami jest ważnym aspektem zwłaszcza w kontekście modelu gospodarki w obiegu zamkniętym, oznaczającym odejście od gospodarki liniowej, opartej na zasadzie +weź-wyprodukuj-zużyj-wyrzuć+, w której odpady są traktowane jako ostatni etap cyklu życia produktu" - wyjaśniono. W ramach nowej koncepcji, jak dodano, odpady to surowiec.

Odnosząc się do przyszłości rynku opakowań resort wskazuje na innowacyjne materiały i systemy pakowania, takie jak rozwój: opakowań aktywnych, poprawiających stan i przedłużających okres przydatności żywności do spożycia; opakowań umożliwiających lepsze zabezpieczenie jakości produktów żywnościowych; czy stosowanie nowych powłok, dodatków, a także nanotechnologii lub "materiałów opakowaniowych z aktywną funkcją biologiczną (o właściwościach bakteriobójczych), które zabezpieczają przed skażeniem mikrobiologicznym (główna przyczyna psucia się żywności".

Resort przewiduje też, że w przyszłości opakowania będą "w większym stopniu zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem". Istotne będzie również dostosowanie ich do potrzeb e-handlu czy rozwój tzw. opakowań gotowych na półkę - umożliwiających sprawniejsze eksponowanie większej liczby pojedynczych produktów na półkach bez potrzeby wyjmowania ich z opakowania zbiorczego - wyjaśniono.