Oferta konsorcjum Famuru za szacunkowo 95 mln zł netto wybrana przez Bogdankę


Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Famuru (jako lidera) i Hydrotechu została wybrana przez Lubelski Węgiel Bogdanka w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację kombajnu ścianowego, a także dostawę obudowy ścianowej o szacunkowej wartości 95 mln zł netto, podała spółka.
Przedmiotem postępowania było "(Zadanie 1) Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS3 produkcji JOY wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych (ścianowego i podścianowego) oraz wyposażenia elektrycznego oraz (Zadanie 2) Dostawa fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, współpracującej z urządzeniami objętymi zadaniem nr 1.", podano w komunikacie.
"W ramach przetargu, w zakresie zadania nr 2, LW Bogdanka dokonała wyboru oferty złożonej wspólnie przez emitenta (jako lidera konsorcjum) oraz Hydrotech z siedzibą w Rybniku (jako uczestnika konsorcjum). Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie wskazanego wyżej zadania nr 2 może wynieść 95 042 500 zł netto" - czytamy w komunikacie.
Ostateczna wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie, zaznaczono także.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.
LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)